2009, acrylic on wood, 48 3/4 x 36 3/4 inches

Kimono, 2009, acrylic on wood, 48 3/4 x 36 3/4 inches

————————–

Catalyst, 2009, acrylic on wood, 48 3/4 x 36 3/4 inches

Catalyst, 2009, acrylic on wood, 48 3/4 x 36 3/4 inches

————————–

Trystero, 2009, acrylic on wood, 59 7/8 x 48 3/4 inches

Trystero, 2009, acrylic on wood, 59 7/8 x 48 3/4 inches

————————–

Tangier, 2009, acrylic on wood, 59 7/8 x 48 3/4 inches

Tangier, 2009, acrylic on wood, 59 7/8 x 48 3/4 inches